ספר 'המסורת על מקום המקדש'

המסורת על מקום המקדש

חוברת זו הינה חלק אחד מתוך חיבור רחב יותר בנושא זיהוי מקום המקדש. החשיבות של זיהוי מקום המקדש ברורה לכל, אך הנושא עדיין לא התברר כל צרכו בצורה השווה לכל נפש. זיהוי מקום המקדש מתבסס בעיקרו על שני יסודות, אשר כל אחד מהם יכול לעמוד בזכות עצמו: המסורת והמחקר הטופוגרפי. החוברת שלפניכם עוסקת במסורת על מקום המקדש — מסורת שעברה מדור לדור מאז החורבן, ואשר מצביעה על מקום המקדש ב"כיפת הסלע" של היום, ועל הסלע הנמצא שם כ"אבן השתיה".

במהלך הדברים יתברר כי גם מבחינה הלכתית ניתן להסתמך על מסורת זו, וכפי שהיה מקובל בכל הדורות כדבר פשוט. ולעניין המחקר הטופוגרפי: המחקר החשוב ביותר שנעשה עד כה בנושא הוא ע"י הרב זלמן מנחם קורן שליט"א — בר-הסמכא הגדול בתחום — בספרו "חצרות בית ה'" ובמקומות נוספים .

הרב קורן הראה כי ההתאמה בין תיאור הר הבית והמקדש במקורות לבין פני ההר בפועל, מחייבת לקבל את זיהוי אבן-השתיה וקדש הקדשים בכיפת הסלע. שכן בכל אפשרות אחרת נוצרים פערים בלתי הגיוניים בפני השטח. למרות מה שנתפרסם כבר בנושא, נראה שעדיין יש צורך בהצגת הדברים מחדש בצורה ברורה, ועל כן החלנו לעסוק גם בתחום הזה.

מכל מקום, בצוק העיתים טרם השלמנו את עבודתנו בתחום זה, ומשום כך בחרנו לפרסם בנפרד את המחקר על המסורת. אם יגמור ה' בעדנו, נמשיך ונברר את פרטי המחקר הטופוגרפי, והיה הבנין אחד.

עיקר העבודה שנעשתה בחוברת זו היא עבודת איסוף המקורות וסידורם. ודאי שקיימים עוד מקורות שלא מצאנום, וכל היודע על כל מקור נוסף היכול להוסיף לנושא — בבקשה יודיענו! רוב רובה של עבודת המחקר והכתיבה נעשתה בידי נעם שפירא, והעריכה הסופית נעשתה ע"י יוסף פלאי, תחת ביקורתו של הרב יצחק שפירא. ובכניסתנו נתפלל לה' שינחנו בדרך אמת ולא יארע דבר תקלה על ידינו.

נהניתם?! שתפו...

שתפו בווצטאפ
שתפו בפייסבוק
שתפו באימייל
שתפו בטוויטר

השארת תגובה

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? קליק ונתקשר.