יחסו של הרבי מליובאוויטש לעלייה להר הבית

מדברי הרבי מליובאוויטש עולה כי נושא העלייה להר הבית תלוי במציאות הנוכחית בכל זמן. המעניין בדבריו רואה כי התשובה שהוא נותן לשאלה העלייה להר, כלל לא מוחלטת לאסור או להתיר.

1. הרבי זעק על חילול ה' הנורא בהר הבית, ואף כך שמוציאים יהודים משם בעל כורחם! (מקור מספר 1). בנוסף, אמר שהאשמה למצב הקיים בהר היא על היהודים שמסיחים את הדעת מהמקום ומקלים ראשם בנושא.

2. הרבי עודד עליה למקומות המותרים לכניסה בהר הבית ועריכת שמחת בית השואבה בהר (מקורות מספר 2 ו-3).
3. הרבי הזכיר בכמה מקומות את נושא הימצאות יהודית בהר הבית בהקשרים חיוביים (ראה מקורות מספר 4, 5 ו-6). עוד התבטא שזוהי המדרגה הכי נעלית שיכולה להיות בזמן הגלות.

4. הרבי התעניין בבירור המקומות המותרים על ידי הרבנים הראשיים, וכן ענה שהעליה להר תלויה (רק) בבירור המקומות המותרים (למקור מספר 7).יש לציין שכיום התבררו המקומות המותרים לכניסה בהר הבית, נקבע מסלול הליכה לחומרא שלכל הדעות אין בו חשש איסור. כמו כן העלייה להר הבית מתבצעת רק לאחר טבילה במקווה כהלכה ובמורא מקדש.

חלק מהמקורות בשיחות הרבי בהן עודד או הזכיר עליית יהודים להר הבית באופן המותר בזמן הזה:

 

  1. משיחת מוצש"ק פרשת חיי שרה (שיחות קודש תשל"ט ח"א עמ' 274):

הרבי מוחה על כך שהמדינה והצבא (תרגום): "מעמידים חיל לכתחילה לא לאפשר כניסת יהודים למקום מקדשנו".

בחלוקת דולרים בכ"א חשוון תש"נ ר' גרשון סלומון ז"ל, מנאמני הר הבית סיפר לרבי על המצב החמור בהר הבית, והרבי ענה: "לצערי הגדול אין זה חדש, ובמשך כל הארבעים שנה האחרונים. והאשמה – של היהודים שהם מביטים על זה בקלות ראש… איני יודע אם זה חולשה או היסח דעת, אבל בכל אופן עוסקים בודאי בדברים חשובים, אבל לא – בדברים עיקריים והיהדות של העם היהודי והיהדות של ארץ ישראל".

  1. משיחת ליל ב' דחג הסוכות תנש"א (דברי משיח תנש"א ח"ג עמ' 81):

"וחוגגים שם עכשיו את שמחת בית השואבה בסמיכות למקום המקדש, במקומות המותרים להיכנס שם (ואדרבה – צריך להיכנס לשם ולערוך שמחת בית השואבה בשלימות, מעין ודוגמת שמחת בית השואבה לעתיד לבוא)".

  1. נדפס גם בקונט' מעייני הישועה בתורת מנחם תנש"א ח"א עמ' 136 הערה 210:

"ששם חוגגים (גם הם) שמחת בית השואבה בסמיכות למקום המקדש, ועי"ז ממהרים את שמחת בית השואבה בביהמ"ק השלישי".

נהניתם?! שתפו...

שתפו בווצטאפ
שתפו בפייסבוק
שתפו באימייל
שתפו בטוויטר

השארת תגובה

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? קליק ונתקשר.