מה הכוח של תפילה בהר הבית?

בזכות התפילה של יצחק ורבקה בהר בבית – הם זכו לילדים! | פרשת תולדות

מה משמעות הביטוי "ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא"?

אנחנו יודעים שיצחק קיבל את ברכת הזרע: הקב"ה הבטיח לאברהם "כי ביצחק יקרא לך זרע" ולכן יהיה לו המשך בוודאות.

אנחנו רואים שהוא התחתן עם רבקה ועשרים שנה אין לו ילדים. לכאורה היה יכול לשאת אישה אחרת, ובכל זאת יצחק אוהב את רבקה ורוצה את ההמשכיות ממנה.

אומר הפרקי דרבי אליעזר דבר מדהים: עשרים שנה היו ללא ילדים ואחרי עשרים שנה לקח יצחק את רבקה אל הר המוריה, וזה לשונו:

"הלך להר המוריה למקום שנעקד שם והתפלל עליה להריון הבטן ונעתר לו הקב"ה". עשרים שנה יצחק ורבקה מתפללים ולא נענים, הם מגיעים לכאן ומתפללים ונעתר להם הקב"ה.

אומר התרגום יונתן שגם יצחק לא יכול היה ללדת מדרך הטבע, אבל מכוח התפילה של יצחק, התהפכה המציאות.

מה חז"ל מלמדים אותנו? שהקב"ה שומע במקום המקדש תפילה שמהפכת את המציאות ממש מדרך הטבע. על אף שיצחק התפלל עשרים שנה, אם זה מחוץ להר הבית זה לא מספיק כדי לשנות את המציאות. רק תפילה בהר הבית, מהפכת את מידת הדין למידת רחמים עד כדי כך שגם יצחק ורבקה שהיו עקרים זוכים לזרע קודש.

נהניתם?! שתפו...

שתפו בווצטאפ
שתפו בפייסבוק
שתפו באימייל
שתפו בטוויטר

השארת תגובה

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? קליק ונתקשר.