הרב הדיין בניהו ברונר שליט"א

האם מותר לעלות להר הבית?
שאלתך קשורה למבנה מחנה ישראל. כבר בספר במדבר אנו לומדים על כך שהיו שלשה מחנות, מחנה שכינה בו עמד המשכן, מחנה לויה בו היו בני לוי ומשה רבנו, ומחנה יששראל. בבנין המקדש שלוש מחנות אלו תוחמו במקביל למדבר. מקום המקדש הוא מחנה שכינה, הר הבית הוא מחנה לויה, ושאר ירושלים וערי הארץ הם מחנה ישראל. מצורע משתלח מחוץ לשלושת המחנות. זב ובעל קרי ונדה משתלחים מחוץ למחנה לויה ומותרים במחנה ישראל, וטמא מת משתלח מחוץ למחנה שכינה בלבד.
אי לכך מעיקר הדין שהיום כולנו טמאי מתים אין אנו יכולים להכנס למקום המקדש בלבד. לחלק הר הבית שלא עמדבו המקדש טמאי מתים יכולים להכנס, אם טבלו מטומאת קרי, נדה או זיבה.
פוסקים רבים ובהם הרבנות הראשית מאז שחרור ירושלים אוסרים בכלל את הכניסה להר הבית מחשש שלא יקפידו שלא להכנס למקום המקדש וכן שמא לא יקפידו להכנס אחרי טבילה כהלכה, ולא יקיימו את ההלכות של מורא מקדש הנוהגות בעליה להר הבית כמו כניסה ללא מנעלים ועוד. קיימים פוסקים המתירים את העליה למקומות המותרים אחרי לימוד יסודי של ההלכות וקיומם בדקדקנות. מי שיכול לעשות זאת כהלכה ולשם שמים מחזק את אחיזתנו במקום קדוש זה, שלצערנו אויבנו מחזיקים בו ועושים בו כבתוך שלהם.

(מתוך אתר כיפה)