הגאון הרב דוד שלוש זצ"ל, רב העיר נתניה

"עתה שזיכנו ה' והשיב לנו את הר הבית, עלינו להודות לו ולהתפלל לפניו במקום הקדוש שהנחיל לנו. ואם אבותינו בדורות קדומים הקימו בית כנסת על הר הבית עם ספר תורה והתפללו בו, והרמב״ם התפלל בו… ורב שמואל בר שמשון מרבני צפת השתטח לפני העזרה, מדוע לא נעשה כן אנחנו? ועל ידי עריכת תפלה בהר הבית בגבול המותר תשוב השכינה למעונה".