ועשו לי מקדש | דבר תורה לפרשת תרומה מאת הרב אלישע וולפסון

ועשו לי מקדש |
הרב אלישע וולפסון

אנו זוכים להתחיל את פרשיות המשכן ואנו מצווים בתחילתן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
התורה מצווה אותנו לבנות בית לה'. על הפסוק "וכן תעשו" אומר רש"י: לדורות. כלומר, המצווה של בניית המקדש היא מצווה לדורות ולא רק לשעתה במדבר.
האור החיים הקדוש כותב שזו מצווה תמידית שעם ישראל חייב לקיים לאורך כל הדורות, אלא שכשהיינו בגלות לא היינו יכולים לקיים את המצווה, מכיוון שמהות מצווה זו משעה שהגענו למקום המקדש היא שבונים את הבית דווקא בהר הבית, ועל כן היינו אנוסים מלקיימה, כמו אדם שאין לו תפילין ולא יכול להניח אותן.
מיום שעם ישראל חזר למקום המקדש, ממילא נהיינו מחויבים לקיים את המצווה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

לצערי ישנם תלמידי חכמים אשר מבינים ומציגים כאילו יש מחלוקת האם יש מצווה לבנות את בית המקדש. כלומר, יש שיטה שהמצווה הזו תקפה היום (הרמב"ם, ספר החינוך, הסמ"ג) ומנגד יש שיטה אחרת והיא שאין מצווה כביכול לבנות את בית המקדש. המצווה היתה בבית ראשון ושני אבל בבית שלישי – "אנו מצפים שירד ויגלה בנוי ומשוכלל מהשמים", כפי שכותב רש"י ועוד ראשונים בגמרא. ומתוך דברים אלו מציגים כאילו יש מחלוקת בין גדולי ישראל אם יש מצווה לבנות את בית המקדש או לא.

לענ"ד זו טעות גדולה מאוד. לא יעלה על הדעת לבטל מצווה אחת מתרי"ג מצוות, זה איסור חמור! רש"י מציין בפירוש שזו מצווה לדורות. גם בספר יחזקאל כותב רש"י שיש לנו מצווה לבנות את בית המקדש. אלא רש"י שאותו מצטטים בסוגיה ביאר אפשרות שבית המקדש ירד מהשמים ושכך אנו מצפין. אך בשום אופן לא בא לומר שאין עלינו מצווה לבנות את בית המקדש, אלא רק שיש אפשרות שירד משמיים. בוודאי ובוודאי שכאשר שבנו להר הבית יש לנו את החובה לבנות בית לה' בפועל ממש.

הקב"ה מצפה לנדבת הלב שלנו, לא שנגיד שבית המקדש ירד מהשמים. זכינו לחזור לכאן אחרי אלפיים שנה, ויש עלינו את החובה והזכות לבנות בית לה'. אנחנו מתפללים שהקב"ה יעורר את עם ישראל וחכמי ישראל להבין את העת הגדולה שהביא לידינו שהשיב לנו את המקום הקדוש הזה ונתן בידנו האפשרות לבנות בית לה'.
בתפילה שנזכה לבנות את בית המקדש כפשוטו, ותשרה השכינה בקרבנו.

נהניתם?! שתפו...

שיתוף ב whatsapp
שתפו בווצטאפ
שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב email
שתפו באימייל
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר

השארת תגובה

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? קליק ונתקשר.