חוברת 'עולים להר בטהרה'

עולים להר בטהרה

זוכים אנו לראות קמעא קמעא בנחמת ציון ובבניין ירושלים.

הר הבית, הר המוריה, שהיה שמם כמעט אלפיים שנה, זוכה שוב לקבל באהבה את בניו. ציון, אשר לא היה לה דורש, הנה זוכה כי 'דורש יש לה'! "כי חיזק בריחי שערייך ברך בנייך בקרבך".

רבים מתעוררים לבקש את כבוד השכינה בהר הבית, ומבקשים להסיר את חי־ לול הקודש הקיים כעת בהר על ידי אויבנו המחללים את קדושת המקום, כדברי הכתוב "ובאו בה פריצים וחללוה".

מבקשים הם לקיים את דברי הכתוב: עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי עֻזֵּךְ צִיּוֹן לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּךְ יְרוּשָׁלַ‍ִם עִיר הַקֹּדֶשׁ כִּי לֹא יוֹסִיף יָבֹא בָךְ עוֹד עָרֵל וְטָמֵא.
הִתְנַעֲרִי מֵעָפָר קוּמִי שְּׁבִי יְרוּשָׁלָ‍ִם הִתְפַּתְּחִי מוֹסְרֵי צַוָּארֵךְ שְׁבִיָּה בַּת צִיּוֹן.

למעשה, רואים אנו שהדבר המביא גאולה להר המוריה יותר מכל, הוא הפקידה של רבבות עמך בית ישראל העולים להר המוריה בקדושה ובטהרה, ומקיימים את דברי הכתוב "לשכנו תדרשו ובאת שמה". ככל שעולים יותר יהודים להר בטהרה ובמורא מקדש, כך אנו זוכים לגאול את מקום השכינה.

בחוברת זו, מובא לפניכם ליקוט מדבריהם של גדולי הפוסקים בדור האחרון אשר כתבו להתיר ולחזק את העלייה להר הבית, תוך הקפדה על הלכות טהרה ומורא מקדש. נציין, שההדגשות בדבריהם הן ברובן שלנו. אנו תפילה שמתוך ההתעוררות לעלייה להר הבית כהלכה ומכוח קדושת המקום, יתקיים בנו הכתוב "וינהו כל בית ישראל אחרי ה'", "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".