זמני הכניסה, התפילות והשיעורים

זמני הכניסה, התפילות והשיעורים

הר הבית פתוח בימים א-ה | בין השעות: 7:00-11:00, 13:30-14:45

בכל יום אברכי ותלמידי ישיבת הר הבית וכולל 'דרישת ציון' עולים להתפלל וללמוד תורה בהר הבית. 

אנו מזמינים אתכם לעלות יחד עמנו בכל ימות השנה בקדושה ובטהרה.

7:00 | תפילת שחרית עם הרב אליהו ובר
9:30 | עליית כולל 'דרישת ציון' ושיעור מפי הרב אלישע וולפסון
13:45 | תפילת מנחה עם הרב אלישע וולפסון וכולל דרישת ציון

לפרטים ולהדרכה הלכתית:  ישיבת הר הבית – כולל דרישת ציון

058-4011066

074-787-1553