זמני הכניסה, התפילות והשיעורים

זמני הכניסה, התפילות והשיעורים

הר הבית פתוח בימים א-ה | בין השעות: 7:00-10:30, 12:30-14:00

בכל יום אברכי ותלמידי ישיבת הר הבית וכולל 'דרישת ציון' עולים להתפלל וללמוד תורה בהר הבית. 

אנו מזמינים אתכם לעלות יחד עמנו בקדושה ובטהרה.

7:00 | תפילת שחרית עם הרב אליהו ובר
9:30 | שיעור הלכה מפי הרב אלישע וולפסון
12:30 | תפילת מנחה עם הרב אלישע וולפסון

לפרטים ולהדרכה הלכתית:  ישיבת הר הבית – כולל דרישת ציון

052-473-0876

074-787-1553