הרב אליעזר ולדמן זצ"ל

עד כדי כך השליטה אינה שלנו, שכאשר יהודים עולים למקומות המותרים ופותחים את פיהם בתפילה, מיד הערבים מורים לאנשי הביטחון שלנו לדאוג לכך שהיהודים לא יניעו את השפתיים. כל זאת, כאשר באופן פורמלי השליטה בהר היא של ממשלת ישראל.
לכן, בשנים האחרונות התרבו הרבנים הגדולים, ובכללם הרב גורן זצ“ל ,המתירים, מעודדים ומחזקים את העלייה להר הבית, על פי הלכות מצוות מורא מקדש. לא רק משום המעלה של תפילה קרוב למקום המקדש, אלא מתוך אמונה שבמידה מסוימת העלייה תגרום לממשלת ישראל להחיל בפועל את השליטה והריבונות במקום, כדי למנוע ביזיון וחילול ה‘, כאשר ההר נמצא בפועל בבעלותם של
הטמאים והרשעים האלה והם מבזים מחרפים מגדפים ומקללים יהודים. בינתיים המציאות המבזה והמשפילה הזאת היא חילול ה‘. עם ישראל מושפל בנקודה הרגישה ביותר – במקום המקודש ביותר לעם ישראל.

הרב אליעזר ולדמן – חוברת הר הבית