הלכות הטבילה לגברים: לחץ כאן | הלכות הטבילה לנשים: לחץ כאן

הלכות מורא מקדש

דיני כבוד בית הכנסת נוהגים בהר הבית.

אסור להיכנס להר הבית עם נעליים שאינן מכובדות כגון נעלי עבודה. נכון לעלות עם נעלי בד, עם גרביים, או יחפים.

הנכנס יחף, רגליו צריכות להיות נקיות.

אין להיכנס להר הבית עם תיק גב. ניתן להיכנס עם תיק קטן.

יש להקפיד על לבוש צנוע הולם ומכובד.

אסור לירוק בהר הבית.

אין להיכנס להר הבית עם תרמיל.

אין לדבר דיבורי חולין בהר הבית. ראוי להשתיק את הפלאפון לפני הכניסה.

הלכות הטבילה לגברים

הטבילה על מנת להיטהר בטרם הכניסה להר הבית הינה חיוב מן התורה.

ילד עד גיל תשע הוא טהור ומותר לעלות ללא טבילה.

לפני הטבילה

1.  צריך לרחוץ את כל גופו במים חמים על מנת להסיר כל לכלוך מעל גופו.

2.  צריך לוודא שאין קשרים בשער, על כן יש לסרק את שערות הראש והזקן.

את ההכנות לטבילה צריך לעשות בנחת סמוך לטבילה.

מורידים חציצות מהגוף:

כל דבר שרוב בני האדם רוצים לסלק אותו בטרם ילכו לאירוע חשוב, או שהטובל עצמו מקפיד עליו, נחשב חציצה בין הגוף למים ויש להסירו לפני הטבילה.

 לכן:

1. צריך לנקות היטב את פיו ולצחצח שיניים לפני הטבילה.

2. יש להסיר את לכלוכים מהעיניים, מהאף ומהאוזניים.

3. יש לנקות את הציפורניים ומתחתן, ציפורניים ארוכות – צריך לגזוז לפני הטבילה.

4. קשקשים אינם חוצצים.    גלד שעל הפצע שניתן להורידו – צריך להוריד.

5. תחבושת, או פלסטר – להוריד.

6. צבע שאין בו ממשות ואינו יכול להסירו – לא צריך להוריד.

7. קוץ שבולט מהעור – להוציא.

8. קילופי עור, יבלות – להוריד כמה שיכול.

9. עדשות מגע – להוריד.

10. סתימה קבועה, כתר בשן – אין צורך להוריד.

11. 'גשר' ו'פלטה' שניתן להוציאם – צריך להוריד.

12. שיניים תותבות וסתימה זמנית – ישאל שאלת חכם.

 

נוהגים להסיר מן הגוף שעונים, צמידים, תכשיטים וכדו' אף אם המים יכולים לחדור תחתם.

מומלץ להתפנות לפני הטבילה.

ברכת הטבילה:

לפני הטבילה יש לברך: "ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה".

את הברכה יש לומר בתוך המים אחרי כיסוי הראש ובחיבוק הגוף בעזרת הידיים (כדי לחצוץ בין הלב לערווה).